fbpx

Author Archives: hanhdh@vnpay.vn

[VNPAY] Data Engineer, Data science

Mô tả công việc: Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống lưu trữ và tính toán dữ liệu lớn theo yêu cầu của công ty Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác để phát triển các ứng dụng, hệ thống; Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm. Yêu

[VNPAY] Nhân viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và bảo trì hệ thống với các hệ thống Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MySQL, …) Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến Database. Theo dõi và tối ưu hóa

[VNPAY] Nhân viên triển khai SmartPOS

Khu vực làm việc: Hà Nội/Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn nội bộ…. và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) Quản lý thiết bị, vật tư chấp nhận thẻ: Nhập kho, xuất kho, tổn kho, nhu cầu nhập

[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Kinh doanh SmartPOS

Khu vực làm việc: Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Quản lý khách hàng bao gồm: + Tiếp cận, chào bàn sản phẩm dịch vụ thanh toán của VNPAY tới khách hàng + Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và thị trường + Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan

[VNPAY] Lập trình viên SQL

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Nhận bảng phân tích thiết kế từ đội ứng dụng sau đó review và đưa các khuyến cáo về các mối quan hệ bảng biểu, độ dài của các trường dữ liệu, các kiểu dữ liệu, Tạo bảng biểu và index cho cơ sở dữ

[VNPAY] Lập trình viên Front End (Angular 2)

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty; Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng. Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác; Công việc sẽ được trao đổi cụ thể

[VNPAY] Lập trình viên Android

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các mảng tài chính Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ

[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Sản phẩm SmartPOS

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Quản lý các đối tác ngân hàng, khách hàng đặc thù Nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt mới, đề xuất xây dựng tính năng dịch vụ thanh toán thẻ mới, nâng cấp dịch vụ cũ. Xây dựng

[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống NagiosXI

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Quản trị và vận hành hệ thống NagiosXI của công ty Triển khai, giám sát các hệ thống, dịch vụ, Viết các Plugin phục vụ cho việc giám sát của Nagios Triển khai các màn hình Dashboard giám sát Chi tiết công việc được trao

[VNPAY] AI Engineer

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Nghiên cứu và phát triển các nền tảng liên quan tới các bài toán fraud detection, recommendation engine, … Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty; Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác