fbpx

Author Archives: Hương Bé

Danh sách địa chỉ Lotte Mart

Thể lệ chương trình:  1. Nội dung chương trình: Nhập mã LTMT7 giảm ngay 5% tối đa 100.000đ 2. Điều kiện đơn hàng áp dụng: Từ 300.000 đ 3. Thời gian sử dụng: mã sử dụng 2 lần trong đến hết ngày 31/7/2020. Quy định chung:  Mã chỉ áp dụng tại điểm chấp nhận thanh toán

Danh sách địa chỉ Aeon Mall

Thể lệ chương trình:  1. Nội dung chương trình: Nhập mã AEONT7 giảm ngay 5% tối đa 100.000đ 2. Điều kiện đơn hàng áp dụng: Từ 300.000 đ 3. Thời gian sử dụng: Mã sử dụng 2 lần trong đến hết ngày 31/7/2020. Quy định chung:  Mã chỉ áp dụng tại điểm chấp nhận thanh toán

Danh sách địa chỉ BigC

Thể lệ chương trình:  1. Nội dung chương trình: Nhập mã BIGCT7 giảm ngay 5% tối đa 100.000đ 2. Điều kiện đơn hàng áp dụng: Từ 300.000 đ 3. Thời gian sử dụng: mã sử dụng 2 lần đến hết ngày 31/7/2020. Quy định chung:  Mã chỉ áp dụng tại điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR tại

Thông báo thực hiện thanh toán mùa dịch Covid-19

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu và hiện có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng tại Việt Nam. Đây là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và nằm ngoài tầm kiểm soát của VNPAY và Quý