fbpx

Author Archives: lyntl@vnpay.vn

[VNPAY] Lập trình viên Java – DVNH HCM

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty; Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng. Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác; Công việc sẽ được trao đổi

[VNPAY] Lập trình viên Java – DVNH HCM

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty; Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng. Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác; Công việc sẽ được trao đổi