fbpx

Author Archives: vudv@vnpay.vn

[VNNG] Nhân viên kinh doanh

Khu vực làm việc: Hà Nội,  Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thanh Hóa Nhiệm vụ vị trí công việc Tìm kiếm và khai thác các merchant tiềm năng có nhu cầu sử dụng gói giải pháp quản lý bán hàng (sản phẩm: QR Code, POS, Sapo …) Tư vấn, chăm sóc khách hàng về

[VNPAYQR Miền Bắc] Senior Campaign Marketing

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Lên kế hoạch và vận hành kế hoạch Marketing của kênh theo tháng, quý, năm. Đánh giá và phân phối nguồn lực phù hợp với chiến lược ngành hàng và sản phẩm Xây dựng các framework phát triển sản phẩm, nghiên cứu

[VNPAYQR Miền Bắc] Intern Campaign Associate

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Tham gia lên kế hoạch và vận hành kế hoạch Marketing của kênh theo tháng, quý, năm. Phát triển Social Network và các hoạt động Social Listening. Hỗ trợ phát triển các kênh Marketing mới theo chiến lược sản phẩm. Tham gia

[VNPAYQR Miền Bắc] Chuyên viên chuỗi cung ứng

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Lập kế hoạch nhu cầu hàng hóa dựa trên các số liệu tồn kho, số liệu đã bán, xu hướng thị trường,.. Phân tích các chỉ số theo tuần để đưa ra giải pháp tối ưu cho việc nhập hàng, luân chuyển

[VNPAYQR Miền Bắc] Intern Community Associate

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Nghiên cứu, phân tích insight khách hàng Quản lý Fanpage, kênh cộng đồng mạng Lên nội dung (content) , tương tác với các cộng đồng khác nhau nhằm thu hút và duy trì lượng thành viên trong cộng đồng. Tham gia lập

[VNPAY-QR] Quản lý ngành hàng

Mô tả chi tiết công việc Meeting suppliers and negotiating terms of contract; liaising with shop personnel to ensure supply meets demand; Maintaining relationships with existing suppliers and sourcing new suppliers for future products; Regularly reviewing performance indicators, such as sales and discount levels; predicting future trends Managing plans for stock levels; Reacting to changes

[VNPAY-QR] Nhân viên/Chuyên viên kinh doanh mã thanh toán QR

Mô tả công việc: Công việc kinh doanh Sàng lọc và liên hệ Merchant hợp tác theo nhóm ngành được phân công Phác thảo và đề xuất mô hình hợp tác với Merchant Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục hợp tác: hợp đồng, kế hoạch triển khai dự án (nếu có) Xây dựng

[HN] Chuyên viên Kinh Doanh Chiến lược

Mô tả chi tiết công việc – Đóng vai trò là một PM của dự án hợp tác với Merchant Chiến lược (Khách hàng chiến lược như EVN, VN Airline, các đơn vị hành chính công…) – Tiếp cận, trao đổi, đàm phán, lên kế hoạch hợp tác giữa Digilife và Merchant. – Phác thảo

[HN] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG FMCG

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Gặp gỡ NCC và đàm phán hợp đồng Duy trì mối liên hệ với các NCC hiện tại và tìm nguồn cung ứng sản phẩm mới Lên kế hoạch và quản lý kế hoạch bán hàng với các NCC ngành hàng quản lý Thường xuyên

[HN] Chuyên viên Tư vấn hỗ trợ Kỹ thuật (Phát triển sản phẩm)

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc:   1. Tư vấn luồng nghiệp vụ, phối hợp với đối tác triển khai các dịch vụ của VNPAY (QR Code, Cổng thanh toán…)  – Tư vấn luồng nghiệp vụ với các đối tác cho phù hợp  – Phối hợp với đối tác tích hợp