fbpx

Category Archives: Tuyển dụng

[VNPAY-QR] Kế toán công nợ, đối soát

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều người biết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa

[VNPAY-QR Miền Bắc] Growth Marketing Leader

VNLIFE is the newest and second unicorn of Vietnam although its name is relatively unknown to most consumers.  Aside from its VNPAY-QR network, which is integrated in more than 30 mobile banking apps and available for payment in nearly 100.000 shops across Vietnam, and its diversified portfolio companies in new retails (Phong Vũ, Sói Biển,

[VNPAY-QR Miền Bắc] Trưởng nhóm Digital Ads

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều người biết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa

[VNPAY-QR Miền Bắc] Trợ lý Giám đốc Khối Kinh doanh

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều người biết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa

[VNPAY-QR] Senior Marketing Executive

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều người biết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa

[VNPAY-QR Miền Nam] Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều ngườibiết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa hàng

[VNPAY-QR Miền Nam] Nhân viên/Chuyên viên Kinh doanh dịch vụ VNPAY-QR

Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, DIGILIFE đã được thành lập từ VNPAY là một trong những Công ty Fintech lớn nhất tại Việt Nam. Tại đây, chúng tôi thực hiện sứ mệnh thay đổi phương thức thanh toán truyền thống sang phương thức thanh toán hiện đại bằng những ứng dụng của

[VNPAY-QR] Business Development Specialist

VNLIFE không phải cái tên quen thuộc ở Việt Nam, nhưng VNPAY (công ty con của VNLIFE) lại được nhiều người biết đến với vai trò xây dựng mobile banking app cho gần 40 ngân hàng và mạng lưới thanh toán không tiền mặt VNPAY-QR số 1 Việt Nam phủ sóng tại hơn 100.000 cửa

[VNPAYQR Miền Bắc] Business Development Specialist

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Kết nối & đề xuất mô hình hợp tác với Merchants theo định hướng và chiến lược của Công ty. Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục hợp tác: Hợp đồng, Kế hoạch triển khai dự án (nếu có). Xây dựng

[VNPAYQR Miền Bắc] Social Media Executive

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Nhiệm vụ vị trí công việc Có kinh nghiệm và từng triển khai Social Media Marketing (Facebook, Instagram, Tiktok) yêu cầu khả năng sáng tạo nội dung cao Đo lường và báo cáo hiệu quả social media marketing Có kinh nghiệm phát triển Cộng đồng từ Zero và