Đối tác

Các website của VNPAY

IVB - Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Indovina (IVB) là Ngân hàng liên doanh đầu tiên của Việt Nam với các bên liên doanh là Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Cathay United (CUB) của Đài Loan - tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan với tổng tài sản lên tới 105,78 tỷ USD (tính tới ngày 31/12/2006).

IVB với Hội Sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh Tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương và Đồng Nai đã và đang trở thành một trong những đầu mối tài chính đứng đầu của các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. IVB tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam bằng việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng đa dạng với chất lượng tốt cho tất cả các thành phần kinh tế trong cả nước.