Đối tác

Các website của VNPAY

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Gia Định

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định 

Tên viết tắt: GDW

Vốn điều lệ: 95.000.000.000 VNĐ

Số lượng phát hành: 9.500.000 cp

Giấy ĐKKD số: 4116000541 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Lịch sử hình thành và phát triển: Tháng 7/1992 được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố, công ty đã thành lập thêm bốn chi nhánh cấp nước trực thuộc: Chợ Lớn, Sài Gòn, Thủ Đức – Biên Hòa và Gia Định. 
Chi nhánh Cấp nước Gia Định (sau đây gọi là chi nhánh) là một đơn vị trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố, được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/7/1992 của Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi: Chi nhánh Cấp nước Gia Định, sử dụng con Dấu giao dịch riêng theo quy định của nhà nước. Chi nhánh Cấp nước Gia Định chính thức đi vào hoạt động ngày 31/7/1992. 
Bắt đầu tháng 02/2004 áp dụng quy chế phân cấp quản lý trong Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 832/QĐ-CN-TCLĐTL ngày 09/02/2004, Chi nhánh hạch toán các khoản thu chi hàng tháng và lập kế hoạch vốn báo về Công ty. 
Ngày 21/10/2005 Chi nhánh chính thức bổ sung thêm ngành tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4116000541 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
Ngày 31/12/2005 Chi nhánh được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định theo quyết định số 6658/QĐ-UBND

Ngành nghề kinh doanh: 
Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn). 
Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ khảo sát, giám sát xây dựng). 
Xây dựng các công trình cấp nước. 
Thiết kế công trình cấp – thoát nước. 
Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác; san lắp mặt đường.