Đối tác

Các website của VNPAY

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

SPT đang cung cấp các dịch vụ quan trọng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT, bao gồm: 

  • Điện thoại: điện thoại cố định, điện thoại Internet, điện thoại đường dài VoIP, điện thoại di động, dịch vụ miễn cước người gọi (1800 xxxx)
  • Chuyển phát bưu chính: cung cấp các loại hình dịch vụ chuyển phát hàng hóa và tài liệu trong nước và quốc tế.
  • Sản xuất, kinh doanh và bảo hành thiết bị bưu chính viễn thông.
  • Internet băng thông rộng (ADSL, FTTx); dịch vụ mạng riêng ảo (IP-VPN); Dịch vụ kênh thuê riêng (Leased line) trong nước, quốc tế; Dịch vụ thuê kênh riêng Internet; Dịch vụ viễn thông sử dụng giao thức IP (IP Centrex).
  • Xây dựng và lắp đặt công trình: xây dựng công trình bưu chính viễn thông, công trình dân dụng và công nghiệp.
  • Cung cấp nội dung trực tuyến.