www.thptdoanthidiem.edu.vn - Trường THCS Đoàn Thị Điểm

Trường THCS Đoàn Thị Điểm là trường có thế mạnh về chất lượng đào tạo, giáo dục toàn diện, rèn luyện tính tự lập và chú trọng bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ cho học sinh để hội nhập quốc tế. Với mục tiêu giáo dục giúp học sinh phát triển toàn diện: trí tuê, thể chất, hình thành phẩm chất, tăng cường năng lực tư duy, khả năng tự học của học sinh, bên cạnh đó nhà trường chú trọng giáo dục lòng nhân ái, tăng cường ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu phát triển chung và hội nhập quốc tế.

Đối tác khác