www.vfu.edu.vn - Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh và tên viết tắt là Vietnam Forestry University/VFU); được thành lập theo quyết định 127/CP ngày 19 tháng 8 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ.

Nhà trường luôn hoàn thành sứ mệnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới hội nhập bình đẳng với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.

Nhà trường luôn phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành, đa cấp có uy tín hàng đầu cả nước và trên thế giới về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các  lĩnh vực: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên, Môi trường, Công nghiệp rừng, Phát triển nông thôn và một số lĩnh vực có liên quan

Nhà trường hiện đang đào tạo 23 ngành học bậc đại học (Công nghệ chế biến Lâm sản; Công thôn; Công nghệ vật liệu; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Thiết kế nội thất; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống thông tin; Kiến trúc cảnh quan; Lâm nghiệp; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Lâm nghiệp đô thị; Khoa học môi trường; Công nghệ sinh học; Khuyến nông; Quản lý tài nguyên thiên nhiên (bằng tiến Anh, tiếng Việt); Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Kế toán; Kinh tế nông nghiệp; Quản lý đất đai); 05 ngành học bậc thạc sĩ (Lâm học; Công nghệ chế biến Lâm sản; Kỹ thuật cơ khí; Quản lý tài nguyên rừng; Kinh tế nông nghiệp) và 04 ngành học bậc tiến sĩ (Lâm sinh; Điều tra và Quy hoạch rừng; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật chế biến Lâm sản).

Trường Đại học Lâm nghiệp có trụ sở chính tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội. Cơ sở 2 của Trường đặt tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

 

Đối tác khác