fbpx

Quét mã QR – Nhận mã giảm giá trên Mobile Banking SOL

  1. Hình thức khuyến mãi:

Tặng mã giảm giá trực tiếp trên giá trị thanh toán của những lần tiếp theo, sau khi thanh toán thành công giao dịch từ 100.000 đồng bằng QR code trên ứng dụng Mobile Banking SOL (SOL) của Ngân hàng Shinhan.

  1. Thời hạn chương trình: Từ 08/08/2019 đến 31/10/2019

  1. Chi tiết chương trình:

Khi thanh toán thành công giao dịch từ 100.000 đồng bằng QR code trên ứng dụng SOL của Ngân hàng Shinhan, khách hàng sẽ nhận được mã giảm giá bằng SMS đến số điện thoại đăng ký Internet Banking vào ngày làm việc kế tiếp.

  • 2.000 khách hàng đầu tiên thanh toán thành công giao dịch từ 100.000 đồng bằng QR code sẽ nhận ngay mã giảm giá 50.000 đồng, áp dụng trực tiếp trên giá trị thanh toán bằng QR code của lần tiếp theo
  • 1.500 khách hàng đầu tiên khi thanh toán thành công giao dịch từ 100.000 đồng bằng QR code với mã giảm giá 50.000 đồng sẽ được nhận thêm mã giảm giá 50.000 đồng, áp dụng trực tiếp trên giá trị thanh toán bằng QR code của lần tiếp theo

*Lưu ý: Áp dụng tại các điểm chấp nhận QR Code của VNPAY

  1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các khách hàng cá nhân đang sử dụng SOL của Ngân hàng Shinhan

  1. Điều kiện và điều khoản áp dụng

–          Mỗi khách hàng chỉ được dùng 01 mã giảm giá cho 01 lần sử dụng, theo từng hạng mục giải tương ứng.

–          Mỗi khách hàng hợp lệ có thể nhận tối đa 02 mã giảm giá lên đến 100.000 đồng trong suốt thời gian khuyến mãi.

–          Mã giảm giá chỉ áp dụng với những khách hàng nhận được tin nhắn SMS từ Ngân hàng Shinhan.

–          Không áp dụng tách hóa đơn dưới mọi hình thức

Xem chi tiết tại đây.

Tin tức khác