fbpx

Tag Archives: T

[VNPAY] Nhân viên Phân tích Nghiệp vụ – PTNV HN

* Mô tả công việc: – Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất phạm vi yêu cầu nghiệp vụ với Khách hàng – Phân tích và định nghĩ yêu cầu nghiệp vụ chi tiết, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác

[VNPAY] Nhân viên Tester – PTNV HN

* Mô tả công việc: Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan. Xây dựng kịch bản kiểm thử (Testcase). Thực hiện Test sản phẩm của công ty. Tham gia lập các bộ tài liệu test: Quy trình test, Testplan, Test Point. Nghiên cứu và

[VNPAY] Nhân viên Tester – PTNV HN

* Mô tả công việc: Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan. Xây dựng kịch bản kiểm thử (Testcase). Thực hiện Test sản phẩm của công ty. Tham gia lập các bộ tài liệu test: Quy trình test, Testplan, Test Point. Nghiên cứu và

[VNPAY] Chuyên viên Quản lí rủi ro – VHDVTT HN

* Mô tả công việc: Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến quản lý rủi ro hoạt động. Phối hợp thực hiện phân tích, rà soát đưa ra ý kiến về khía cạnh rủi ro hoạt động (RRHĐ), các rủi ro tiềm ẩn đối với các sản phẩm,

[VNPAY] Nhân viên Tester – PTNV HN

* Mô tả công việc: Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan. Xây dựng kịch bản kiểm thử (Testcase). Thực hiện Test sản phẩm của công ty. Tham gia lập các bộ tài liệu test: Quy trình test, Testplan, Test Point. Nghiên cứu và

[VNPAY] Nhân viên điều phối dự án – KDMN

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia các dự án phát triển dịch vụ của Phòng Kinh Doanh khu vực phía Nam: Trao đổi với các ngân hàng, đối tác cần triển khai một ứng dụng hay nghiệp vụ mới (như ứng dụng Mobile Banking, dịch vụ thanh

[VNPAY] Nhân viên Booking khách sạn – DVV HN

* Số lượng cần tuyển: 4 người * Vị trí làm việc: Nhân viên tư vấn dịch vụ khách sạn – P. Dịch vụ vé – Khối Kinh doanh * Địa điểm làm việc:  22 Láng Hạ – Đống Đa- Hà Nội * Thời gian làm việc: theo ca xoay. Nghỉ 1 ngày/tuần, được hưởng chế

[VNPAY] Data Engineer, Data science

Mô tả công việc: Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống lưu trữ và tính toán dữ liệu lớn theo yêu cầu của công ty Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác để phát triển các ứng dụng, hệ thống; Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm. Yêu

[VNPAY] AI Engineer

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Nghiên cứu và phát triển các nền tảng liên quan tới các bài toán fraud detection, recommendation engine, … Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty; Phối hợp hỗ trợ với các bộ phận khác

[VNPAY] Nhân viên Phân tích Nghiệp vụ – VDT HN

* Mô tả công việc:  – Nghiên cứu, phối hợp các đơn vị để thiết kế, xây dựng tài liệu mô tả sản phẩm Ví điện tử đáp ứng được trải nghiệm người dùng – Đề xuất cải tiến sản phẩm – Quản lý sản phẩm/dịch vụ đã kết nối – Các công việc khác