fbpx

Tag Archives: T

[VNPAY] Nhân viên Phân tích Nghiệp vụ – VDT HN

* Mô tả công việc:  – Nghiên cứu, phối hợp các đơn vị để thiết kế, xây dựng tài liệu mô tả sản phẩm Ví điện tử đáp ứng được trải nghiệm người dùng – Đề xuất cải tiến sản phẩm – Quản lý sản phẩm/dịch vụ đã kết nối – Các công việc khác

[VNPAY] Nhân viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình, nâng cấp và bảo trì hệ thống với các hệ thống Quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MySQL, …) Xử lý và khắc phục các sự cố liên quan đến Database. Theo dõi và tối ưu hóa

[VNPAY] Lập trình viên Java – DVNH HCM

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty; Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng. Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác; Công việc sẽ được trao đổi

[VNPAY] Lập trình viên Java – DVNH HCM

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty; Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng. Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác; Công việc sẽ được trao đổi

[VNPAY] Nhân viên điều phối dự án – KDMN

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia các dự án phát triển dịch vụ của Phòng Kinh Doanh khu vực phía Nam: Trao đổi với các ngân hàng, đối tác cần triển khai một ứng dụng hay nghiệp vụ mới (như ứng dụng Mobile Banking, dịch vụ thanh

[VNPAY] Lập trình viên Java – DVNH HCM

Khu vực làm việc: TP. Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty; Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng. Hỗ trợ đối tác ngân hàng và các phòng ban khác; Công việc sẽ được trao đổi

[VNPAY] Nhân viên Phát triển dịch vụ Biller Merchant – PTDV HN

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội Mô tả công việc: ·         Phân tích thị trường, tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ biller (biller merchant), tìm kiếm các đối tác hợp tác thu hộ dịch vụ; tìm kiếm các đối tác hợp tác phân phối sản phẩm, dịch vụ; ·         Liên hệ, làm

[VNPAY] Nhân viên triển khai SmartPOS

Khu vực làm việc: Hà Nội/Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn nội bộ…. và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs) Quản lý thiết bị, vật tư chấp nhận thẻ: Nhập kho, xuất kho, tổn kho, nhu cầu nhập

[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Kinh doanh SmartPOS

Khu vực làm việc: Hà Nội/Hồ Chí Minh Mô tả công việc: Quản lý khách hàng bao gồm: + Tiếp cận, chào bàn sản phẩm dịch vụ thanh toán của VNPAY tới khách hàng + Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và thị trường + Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên

[VNPAY] Lập trình viên SQL

Khu vực làm việc: Hà Nội Mô tả công việc: Nhận bảng phân tích thiết kế từ đội ứng dụng sau đó review và đưa các khuyến cáo về các mối quan hệ bảng biểu, độ dài của các trường dữ liệu, các kiểu dữ liệu, Tạo bảng biểu và index cho cơ sở dữ