Tin khuyến mại

Vinaphone khuyến mại tặng 50% giá trị thẻ nạp một ngày duy nhất 12/04/2017

Vinaphone khuyến mại một ngày duy nhất  12/04/2017:    

- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM2.

-  Áp dụng cho tất cả các thuê bao trả trước và thuê bao ezcom.

-  Không phân biệt mệnh giá và không giới hạn số lần nạp thẻ

- Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các TB VinaCard, Vina365, VinaText.