Trợ giúp

Trợ giúp

yahoo skype Hỗ trợ online
info@vnpay.vn
HOTLINE
1900 55 55 77
Các website của VNPAY

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking cho khách hàng VNCB

TT

NỘI DUNG

CÚ PHÁP gửi 8149

Dành cho khách hàng có tài khoản tại VNCB và đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking

1

Thông báo biến động số dư tài khoản

Hệ thống tự động trả về tin nhắn thông báo tài khoản tăng/giảm

2

Vấn tin số dư tài khoản

VNCB   SD

Hệ thống sẽ gửi số dư tất cả các tài khoản KH đã đăng ký của VNCB

3

Vấn tin số dư một tài khoản xác định

VNCB   SD   SốTàiKhoản

(Số tài khoản gồm 13 số)

4

Tra cứu 5 giao dịch gần nhất

VNCB   LSGD  

5

Tra cứu 5 giao dịch gần nhất của tài khoản xác định

VNCB   LSGD   SốTàiKhoản

6

Tra cứu dư nợ tiền vay

VNCB   DN   hoặc   VNCB  SDTV  

7

Tra cứu dư nợ tiền vay một tài khoản xác định

VNCB   DN   SốTàiKhoản   hoặc   VNCB  SDTV   SốTàiKhoản

8

Lãi suất tiền gửi

VNCB   LSTG   hoặc    VNCB   LS TG   hoặc    VNCB   LS  

9

Lãi suất tiền vay

VNCB   LSTV   hoặc    VNCB   LSV   hoặc    VNCB   LSVay 

10

Tra cứu tỷ giá một ngoại tệ xác định

VNCB   TG   <MãNgoạiTệ>   hoặc   VNCB   TyGia   <MãNgoạiTệ>   hoặc      VNCB   TiGia   <MãNgoạiTệ>  

11

Tra cứu tỷ giá ngoại tệ mà Ngân hàng có kinh doanh

VNCB   TG   hoặc   VNCB   TyGia   hoặc      VNCB   TiGia  

12

Tra cứu danh sách chương trình huy động đang thực hiện

VNCB   CTDB hoặc   VNCB   CTTK   hoặc      VNCB   KM  

13

Tra cứu lãi suất một chương trình huy động

VNCB   <MãChươngTrình>

14

Tra cứu hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS Banking

VNCB   HELP   hoặc   VNCB   HLP   hoặc     

VNCB   TROGIUP  

Lưu ý:

  • Một số điện thoại có thể đăng ký nhận thông báo biến động số dư và truy vấn thông tin của nhiều tài khoản.

  • Phí dịch vụ Thông báo biến động số dư với tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp là 7000đ/tháng/SĐT/tài khoản.

Hỗ trợ khách hàng: Ngân hàng VNCB: 1900 1816 hoặc VNPAY 1900 55 55 77

Để xem chi tiết hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ SMS Banking, vui lòng download tài liệu tại đây