Trợ giúp

yahoo skype Hỗ trợ online
info@vnpay.vn
HOTLINE
1900 55 55 77
Các website của VNPAY

Khi triển khai kết nối các dịch vụ với VNPAY, doanh nghiệp có phải đầu tư thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mất phí kết nối dịch vụ không?

 

Trả lời:

Khi kết nối các dịch vụ của VNPAY, các doanh nghiệp không phải đầu tư thêm cơ sở hạ tầng kỹ thuật mới, VNPAY sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối dịch vụ dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp không mất bất kỳ khoản phí nào khi kết nối dịch vụ.