fbpx
Cơ hội nghề nghiệp tại VNPAY
Nơi tài năng của bạn tỏa sáng và cùng nhau chúng ta thực hiện sứ mệnh cho cuộc sống đơn giản hơn
Tên công việcPhòng banKhu vựcSố lượng Ngày hết hạn
[VNPAY] Lập trình viên AndroidKhối Kỹ thuậtHà Nội02
[VNPAY] Lập trình viên Java (DVGTGT)Khối Kỹ thuậtHà Nội03
[VNPAY] Lập trình viên Java – DVTT HNKhối Kỹ thuậtHà Nội03
[VNPAY] Lập trình viên Java (PT ƯDDĐ)Khối Kỹ thuậtHà Nội03
[VNPAY] Nhân viên phân tích nghiệp vụ - PTNVKhối Kỹ thuậtHà Nội02
[VNPAY] Nhân viên tester - PTNVKhối Kỹ thuậtHà Nội
Hồ Chí Minh
02
[VNPAY] Nhân viên phân tích nghiệp vụ - VDTVí điện tửHà Nội02
[VNPAY] Data Engineer, Data scienceKhối Kỹ thuậtHà Nội02
[VNPAY] Lập trình viên Java (DVNH)Khối Kỹ thuậtHà Nội03
[VNPAY] Lập trình viên .NET – DVNH HNKhối Kỹ ThuậtHà Nội02
[VNPAY] Lập trình viên Front End (Angular 2)Khối Kỹ ThuậtHà Nội01
[VNPAY] Lập trình viên SQLKhối Kỹ ThuậtHà Nội02
[VNPAY] Nhân viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)Khối Kỹ ThuậtHà Nội02
[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống NagiosXIKhối Kỹ ThuậtHà Nội02
[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) – QTANHT HNKhối Kỹ ThuậtHà Nội01
[VNPAY] Nhân viên triển khai SmartPOSKhối Kinh doanhHà Nội01
[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Sản phẩm SmartPOSKhối Kinh doanhHà Nội01
[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Kinh doanh SmartPOSKhối Kinh DoanhHồ Chí Minh01
[VNPAY] Chuyên viên Bảo mật hệ thống – QTANHT HNKhối Kỹ thuậtHà Nội05
[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) – QTANHT HNKhối Kỹ thuậtHà Nội01
[VNPAY] Nhân viên Điều phối dự án - KDMNKinh doanh miền NamHồ Chí Minh01
[VNPAY] AI EngineerKhối Kỹ thuậtHà Nội02
[VNPAY] Lập trình viên JAVA - DVNH HCMKhối Kỹ ThuậtHồ Chí Minh02
[VNPAY] Chuyên viên Pháp chế - Phòng Pháp chếPháp chếHà Nội01
[VNPAY] Nhân viên phát triển ứng dụng BlockchainKhối Kỹ ThuậtHà Nội01
[VNPAY] Nhân viên vận hành - Phòng Ví điện tửVí điện tửHà Nội04