fbpx
Cơ hội nghề nghiệp tại VNPAY
Nơi tài năng của bạn tỏa sáng và cùng nhau chúng ta thực hiện sứ mệnh cho cuộc sống đơn giản hơn
Tên công việcPhòng banKhu vựcSố lượngNgày hết hạn
[VNPAY] Lập trình viên AndroidKhối Kỹ thuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên Java (DVGTGT)Khối Kỹ thuậtHà Nội0331/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên Java – DVTT HNKhối Kỹ thuậtHà Nội0331/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên Java (PT ƯDDĐ)Khối Kỹ thuậtHà Nội0331/12/2020
[VNPAY] Nhân viên phân tích nghiệp vụ - PTNVKhối Kỹ thuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Nhân viên tester - PTNVKhối Kỹ thuậtHà Nội
Hồ Chí Minh
0231/12/2020
[VNPAY] Nhân viên phân tích nghiệp vụ - VDTVí điện tửHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Data Engineer, Data scienceKhối Kỹ thuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên Java (DVNH)Khối Kỹ thuậtHà Nội0331/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên .NET – DVNH HNKhối Kỹ ThuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên Front End (Angular 2)Khối Kỹ ThuậtHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên SQLKhối Kỹ ThuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Nhân viên Quản trị Cơ sở dữ liệu (DBA)Khối Kỹ ThuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống NagiosXIKhối Kỹ ThuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống mạng (Network Engineer) – QTANHT HNKhối Kỹ ThuậtHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Nhân viên triển khai SmartPOSKhối Kinh doanhHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Sản phẩm SmartPOSKhối Kinh doanhHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Chuyên viên Phát triển Kinh doanh SmartPOSKhối Kinh DoanhHồ Chí Minh0131/12/2020
[VNPAY] Chuyên viên Bảo mật hệ thống – QTANHT HNKhối Kỹ thuậtHà Nội0531/12/2020
[VNPAY] Nhân viên Quản trị hệ thống (System Admin) – QTANHT HNKhối Kỹ thuậtHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Nhân viên Điều phối dự án - KDMNKinh doanh miền NamHồ Chí Minh0131/12/2020
[VNPAY] AI EngineerKhối Kỹ thuậtHà Nội0231/12/2020
[VNPAY] Lập trình viên JAVA - DVNH HCMKhối Kỹ ThuậtHồ Chí Minh0231/12/2020
[VNPAY] Chuyên viên Pháp chế - Phòng Pháp chếPháp chếHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Nhân viên phát triển ứng dụng BlockchainKhối Kỹ ThuậtHà Nội0131/12/2020
[VNPAY] Nhân viên vận hành - Phòng Ví điện tửVí điện tửHà Nội0431/12/2020