fbpx

[VNPAYQR Miền Nam] Senior Internal Auditor

Khu vực làm việc: Hồ Chí Minh

Mô tả công việc:

 • Tham gia xây dựng, cập nhật các quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động nghiệp vụ, kiểm soát tuân thủ tại hệ thống các Cửa hàng, Địa điểm kinh doanh, Chi nhánh (Cơ sở) của Công ty.
 • Kiểm soát tài chính tại hệ thống các Cơ sở của Công ty, bao gồm: Kiểm soát tiền, ngân quỹ; kiểm soát kho; kiểm soát hủy bill; kiểm soát an toàn tài sản;….
 • Kiểm soát tuân thủ của hệ thống các Cơ sở của Công ty, bao gồm: kiểm soát tuân thủ quy trình SOP, quy trình vận hành, chấm KPIs,…. tại Cơ sở và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ và văn phòng kinh doanh của công ty;
 • Theo dõi, đánh giá độc lập công tác kiểm tra, giám sát của Phòng Vận hành, các Khối/Phòng/Bộ phận liên quan của Công ty đối với hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động tại Cơ sở.
 • Theo dõi, giám sát, báo cáo việc thực hiện các kiến nghị khắc phục tồn tại phát sinh tại các Cơ sở.
 • Điều tra, xử lý các vi phạm của đội ngũ kinh doanh liên quan đến các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng và của nhân viên khi có phát sinh;
 • Lập các báo cáo tuân thủ, báo cáo kiểm soát định ký và theo yêu cầu của công ty;
 • Tư vấn cho cấp quản lý, cửa hàng trong công tác tuyển dụng/đào tạo/quản lý cửa hàng/hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh và nhân viên luôn tuân thủ quy định, quy chế của công ty và của pháp luật.
 • Tham gia các hoạt động khác của Phòng theo sự phân công của Trưởng phòng như: kiểm soát tài chính của toàn hệ thống, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm soát hoạt động, thanh tra Đại lý, quản trị rủi ro,…

Yêu cầu:

Tố chất và sở thích

 • Cẩn thận, khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao, có tinh thần trách nhiệm;
 • Mong muốn phát triển khả năng liên quan đến viết quy trình, quy chế;

Kiến thức và kinh nghiệm làm việc

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát tuân thủ, xử lý khiếu nại hoặc các công việc có tính chất tương tự, tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kiểm toán/kiểm soát nội bộ về tài chính thuộc phòng tài chính hoặc phòng kiểm soát nội bộ;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm soát tài chính tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực F&B, FMCG; các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuỗi, hoặc có kinh nghiệm kiểm toán tại Big 4;
 • Có kinh nghiệm trong việc phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong quá trình: (i) xử lý công việc/thống nhất quy trình/cách thức làm việc giữa các phòng ban, hoặc (ii) xử lý khiếu nại khách hàng, hoặc (iii) xử lý các vi phạm của đội ngũ kinh doanh;

Kĩ năng

 • Kỹ năng Quản lý rủi ro
 • Khả năng xây dựng quy trình
 • Thành thạo tin học văn phòng gồm Excel, Word;
 • Sử dụng Tiếng Anh tốt;
 • Không ngại vấn đề di chuyển và công tác thường xuyên

Ứng tuyển ngay tại đây

Tin tức khác