Biểu phí dịch vụ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ HỖ TRỢ THU HỘ, CHI HỘ 


Miễn phí hoặc thu phí với mức phí tối đa: 2,5% giá trị giao dịch. 
Mức phí này sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo thay đổi hoặc cập nhật khác từ VNPAY.