Flash coupon AHA

1. Mã giảm giá: FCAHA06

2. Địa điểm áp dụng: Hệ thống DCNTT của AHA 

3. Nội dung khuyến mại: Giảm 10% tối đa 20k

4. Hạn sử dụng: Đến hết ngày 15/7/2020

5. Tần suất sử dụng: 1 lần

Thông tin địa điểm áp dụng