Flash coupon Bibo Mart

1. Mã giảm giá: FCBIBO06

2. Địa điểm áp dụng: Hệ thống điểm CNTT của Bibo Mart

3. Nội dung khuyến mại: Giảm 10% tối đa 50k

4. Hạn sử dụng: Đến hết ngày 15/6/2020

5. Tần suất sử dụng: 1 lần

Thông tin địa điểm áp dụn