Flash coupon Phúc Long

1. Mã giảm giá: FCPL06

2. Địa điểm áp dụng: Hệ thống DCNTT của Phúc Long

3. Nội dung khuyến mại: Giảm 20% tối đa 20k

4. Hạn sử dụng: Đến hết ngày 15/6/2020

5. Tần suất sử dụng: 1 lần

Thông tin địa điểm áp dụng