MIỄN PHÍ PHÍ DỊCH VỤ VNPAY-QR CHO DOANH NGHIỆP TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Đồng hành cùng doanh nghiệp, chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, VNPAY-QR thực hiện chương trình: Miễn phí phí dịch vụ VNPAY-QR cho các Doanh nghiệp từ ngày 15/04/2020.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  • Chương trình 1
  • Chương trình 2

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình tặng phí dịch vụ VNPAY-QR cho các doanh nghiệp.

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại:
- Cung ứng dịch vụ không thu tiền kèm theo việc cung ứng dịch vụ.
- Cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc cung ứng dịch vụ.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/05/2020 đến hết ngày 30/06/2020 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.

5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng khuyến mại: Phí dịch vụ VNPAY-QR.

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
- Dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng và các ví điện tử áp dụng tính năng QR Pay tại các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR.
- Không áp dụng cho dịch vụ Cổng Thanh Toán.

7. Đối tượng áp dụng:
Tất cả khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán đã ký kết hợp đồng áp dụng dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng và ví điện tử nêu trên tại các điểm chấp nhận thanh toán của đơn vị thời hạn từ 1 năm trở lên.

8. Cơ cấu chương trình:
a) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay bắt đầu từ ngày 14/05/2020 đến ngày 30/06/2020:
- Trong 03 tháng liên tiếp tính từ tháng ký hợp đồng, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR đạt từ 30.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay từ 1 năm trở lên.
b) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trước ngày 14/05/2020:
- Trong ba tháng 05, 06, 07/2020, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR đạt từ 30.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay từ 1 năm trở lên.

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
a) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay bắt đầu từ ngày 14/05/2020 đến ngày 30/06/2020:
Điều kiện áp dụng:
- Trong 03 tháng liên tiếp tính từ tháng ký hợp đồng, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR đạt từ 30.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết hợp đồng dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay dịch từ 1 năm trở lên.
- Các giao dịch hoàn, hủy không được tính trong Chương trình.
- Sau thời điểm Đối soát chốt số liệu tính thưởng cho tháng được áp dụng khuyến mại, nếu phát sinh các giao dịch thêm bớt, bù trừ do lỗi kỹ thuật của tháng đó, các giao dịch này sẽ được xét tính trong kỳ tính thưởng của tháng kế tiếp.
Cách thức khuyến mại:
- Công ty VNPAY vẫn tiến hành thu phí dịch vụ trong tháng (“tháng T-1”). Vào thời điểm đối soát hàng tháng của tháng kế tiếp (“tháng T”), nếu tháng T-1 đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi, Công ty VNPAY sẽ hoàn lại số tiền phí dịch vụ của tháng T-1 hoặc khấu trừ trực tiếp vào số tiền cần phải thanh toán của tháng T.
b) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trước ngày 14/05/2020:
Điều kiện áp dụng:
- Trong ba tháng 05, 06, 07/2020, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR đạt từ 30.000.000đ đến dưới 50.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết hợp đồng dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay từ 1 năm trở lên.
- Các giao dịch hoàn, hủy không được tính trong Chương trình
- Sau thời điểm Đối soát chốt số liệu tính thưởng cho tháng được áp dụng khuyến mại, nếu phát sinh các giao dịch thêm bớt, bù trừ do lỗi kỹ thuật của tháng đó, các giao dịch này sẽ được xét tính trong kỳ tính thưởng của tháng kế tiếp.
Cách thức khuyến mại:
- Công ty VNPAY vẫn tiến hành thu phí dịch vụ trong tháng. Vào thời điểm đối soát hàng tháng của tháng kế tiếp, nếu tháng trước đó đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi, Công ty VNPAY sẽ hoàn lại hoặc khấu trừ số tiền miễn phí phí dịch vụ của tháng đó vào số tiền cần phải thanh toán của tháng kế tiếp.

10. Tư vấn và giải đáp:
Liên hệ tổng đài *3388 hoặc điền form đăng ký để được nhân viên hỗ trợ liên hệ trong thời gian sớm nhất tại http://bit.ly/dkqrpay

1. Tên chương trình khuyến mại: Chương trình tặng 03 tháng phí dịch vụ VNPAY-QR cho các doanh nghiệp.

2. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc

3. Hình thức khuyến mại:
- Cung ứng dịch vụ không thu tiền kèm theo việc cung ứng dịch vụ.
- Cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc cung ứng dịch vụ.

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020 hoặc đến khi hết ngân sách, tùy thuộc thời điểm nào đến trước.

5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phí dịch vụ VNPAY-QR.

6. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:
- Không áp dụng cho dịch vụ Cổng Thanh Toán.thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng và các ví điện tử áp dụng tính năng QR Pay tại các điểm chấp nhận thanh toán VNPAY-QR.
- Không áp dụng cho dịch vụ Cổng Thanh Toán.

7. Khách hàng của chương trình (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả khách hàng là đơn vị chấp nhận thanh toán đã ký kết hợp đồng áp dụng dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng và ví điện tử nêu trên tại các điểm chấp nhận thanh toán của đơn vị thời hạn từ 1 năm trở lên.

8. Cơ cấu giải thưởng:
a) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay bắt đầu từ ngày 15/04/2020 đến ngày 30/06/2020:
- Trong 03 tháng liên tiếp tính từ tháng ký hợp đồng, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR nhỏ hơn 30.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay từ 1 năm trở lên.
b) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trước ngày 15/04/2020:
- Trong ba tháng 04, 05, 06/2020, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR nhỏ hơn 30.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay dịch từ 1 năm trở lên.

9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
a) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay bắt đầu từ ngày 15/04/2020 đến ngày 30/06/2020:
Điều kiện áp dụng:
- Trong 03 tháng liên tiếp tính từ tháng ký hợp đồng, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAY-QR nhỏ hơn 30.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết hợp đồng dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay dịch từ 1 năm trở lên.
- Các giao dịch hoàn, hủy không được tính trong Chương trình.
- Sau thời điểm Đối soát chốt số liệu tính thưởng cho tháng được áp dụng khuyến mại, nếu phát sinh các giao dịch thêm bớt, bù trừ do lỗi kỹ thuật của tháng đó, các giao dịch này sẽ được xét tính trong kỳ tính thưởng của tháng kế tiếp.
Cách thức khuyến mại:
- Công ty VNPAY vẫn tiến hành thu phí dịch vụ trong tháng (“tháng T-1”). Vào thời điểm đối soát hàng tháng của tháng kế tiếp (“tháng T”), nếu tháng T-1 đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi, Công ty VNPAY sẽ hoàn lại số tiền phí dịch vụ của tháng T-1 hoặc khấu trừ trực tiếp vào số tiền cần phải thanh toán của tháng T.
b) Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay trước ngày 15/04/2020:
Điều kiện áp dụng:
- Trong ba tháng 04, 05, 06/2020, tháng nào đơn vị chấp nhận thanh toán có tổng giá trị giao dịch VNPAYQR nhỏ hơn 30.000.000đ thì được miễn phí toàn bộ phí dịch vụ của tháng đó.
- Áp dụng cho đơn vị chấp nhận thanh toán ký kết hợp đồng dịch vụ thanh toán sử dụng tính năng QR Pay từ 1 năm trở lên.
- Các giao dịch hoàn, hủy không được tính trong Chương trình
- Sau thời điểm Đối soát chốt số liệu tính thưởng cho tháng được áp dụng khuyến mại, nếu phát sinh các giao dịch thêm bớt, bù trừ do lỗi kỹ thuật của tháng đó, các giao dịch này sẽ được xét tính trong kỳ tính thưởng của tháng kế tiếp.
Cách thức khuyến mại:
- Công ty VNPAY vẫn tiến hành thu phí dịch vụ trong tháng. Vào thời điểm đối soát hàng tháng của tháng kế tiếp, nếu tháng trước đó đủ điều kiện áp dụng chương trình khuyến mãi, Công ty VNPAY sẽ hoàn lại hoặc khấu trừ số tiền miễn phí phí dịch vụ của tháng đó vào số tiền cần phải thanh toán của tháng kế tiếp.

10. Tư vấn và giải đáp:
Liên hệ tổng đài *3388 hoặc điền form đăng ký để được nhân viên hỗ trợ liên hệ trong thời gian sớm nhất tại http://bit.ly/dkqrpay

Bên cạnh cung cấp dịch vụ quét mã QR thanh toánh, VNPAY cũng đã phát triển thêm sản phẩm dịch vụ ví điện tử thanh toán tiền điện, bạn có thể tham khảo thêm. Khi sử dụng ví điện tử VNPAY thanh toán tiền điện, tiền nước hay thậm chí đặt vé tàu, vé xem phim,... bạn cũng được áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá/hoàn tiền hấp dẫn theo chương trình từng tháng nên đừng bỏ qua nhé!