[VNPAYQR Miền Bắc] Business Development Specialist

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội

Nhiệm vụ vị trí công việc

 • Kết nối & đề xuất mô hình hợp tác với Merchants theo định hướng và chiến lược của Công ty.
 • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục hợp tác: Hợp đồng, Kế hoạch triển khai dự án (nếu có).
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai, thống nhất các chương trình hợp tác Marketing & kênh truyền thông thúc đẩy tăng trưởng doanh số kinh doanh (transaction, doanh thu v.v…) với từng loại Merchants, từng thời điểm phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.
 • Chăm sóc Merchants, theo dõi sâu sát chất lượng dịch vụ và hiệu quả hợp tác của Merchants được phân công quản lý.
 • Tiếp nhận và phối hợp với các phòng ban liên quan xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ từ Merchants, Khách hàng.

Yêu cầu của vị trí

 • Tốt nghiệp tối thiểu Đại học trở lên, có 4 – 5 năm kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tìm kiếm đối tác lớn, chiến lược ít nhất 1 năm
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các đơn vị hành chính, trường học, bệnh viện…
 • Có kinh nghiệm tích hợp giải pháp kỹ thuật, hệ thống lớn giữa các bên
 • Tiếng Anh lưu loát
 • Có khả năng tiếp cận, nắm bắt yêu cầu và thu thập thông tin tốt, có khả năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán tốt với đối tác

Ứng tuyển ngay tại đây