[VNPAYQR Miền Bắc] Intern Campaign Associate

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội

Nhiệm vụ vị trí công việc

 • Tham gia lên kế hoạch và vận hành kế hoạch Marketing của kênh theo tháng, quý, năm.
 • Phát triển Social Network và các hoạt động Social Listening.
 • Hỗ trợ phát triển các kênh Marketing mới theo chiến lược sản phẩm.
 • Tham gia xây dựng các framework phát triển sản phẩm, nghiên cứu định hướng các chức năng của sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dùng.
 • Phối hợp với các team liên quan để kick off các dự án Marketing theo từng giai đoạn.

Yêu cầu của vị trí

 • Trình độ: Đang theo học đại học trở lên
 • Nhanh nhẹn, thông minh
 • Tư duy logic, sáng tạo

Quyền lợi

 • Được đào tạo về kiến thức Marketing (MKT Foundation, Digital MKT, Content Marketing,Design, Planning, Budgeting, Branding)
 • Được thỏa sức sáng tạo, phát triển và định hướng cộng đồng Beauty & Cosmetic
 • Cơ hội tỏa sáng qua những project thực tế
 • Đánh giá hiệu quả công việc, có cơ  hội trở thành nhân viên chính thức 
 • Môi trường trẻ trung với nhiều hoạt động gắn kết nội bộ

Ứng tuyển ngay tại đây