[VNPAYQR Miền Bắc] Senior Campaign Marketing

Khu vực làm việc: TP. Hà Nội

Nhiệm vụ vị trí công việc

 • Lên kế hoạch và vận hành kế hoạch Marketing của kênh theo tháng, quý, năm.
 • Đánh giá và phân phối nguồn lực phù hợp với chiến lược ngành hàng và sản phẩm
 • Xây dựng các framework phát triển sản phẩm, nghiên cứu định hướng các chức năng của sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dùng.
 • Phát triển các kênh Marketing mới theo chiến lược sản phẩm.
 • Sử dụng các công cụ tracking (Matomo, Tableau, Power BI) để theo dõi, phân tích và tối ưu các hoạt động Marketing
 • Phát triển Social Network và các hoạt động Social Listening.
 • Làm việc với các team khác để kick off các dự án Marketing theo từng giai đoạn
 • Xây dựng các báo cáo/ dashboard thời gian thực phục vụ hoạt động kinh doanh.

Yêu cầu của vị trí

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Kinh nghiệm Digital Marketing, Marketing online hoặc thương mại điện tử tối thiểu 3 năm.
 • Có kinh nghiệm về BI hoặc Inbound Marketing là lợi thế.

Ứng tuyển ngay tại đây